Skip to content

-Đại diện Việt nam được các quốc gia đặt nhiều câu hỏi nhất. Kinh nghiệm các cuộc phỏng vấn cho thấy nếu ứng viên được hỏi nhiều, có nghĩa là ban GK đánh giá ứng viên ấy có khả năng . Tin mới nhất: đại diện Việt nam đã xuất sắc lọt vào vòng 3 phỏng vấn cuối cùng, trong đó có phần thi nói bằng tiếng Pháp trước đại diện của 70 quốc gia trong khối Pháp ngữ vào chiều nay (theo giờ Việt nam) .
Chúc mừng anh SanhChau Pham và hy vọng cho Việt Nam
See Translation