Skip to content

... Hôm qua thì lo lắng, hôm nay thì thoải mái ghê nơi, tính tới giờ này, khi vẫn còn trong đêm của 27/4/2017 nhưng đã là đầu giờ sáng của 28/4/2017, dù đã đi cả ngày mệt rã rời, và ngày mai nữa là kết thúc !
... Và rất rất thích khi nhìn cái sàng này !
... Chỉ cần vậy thôi là vui, là quên cái mệt ! Và cũng có thể, mọi chuyện tạm ổn nên thấy dzui và thoải mái lắm lắm ! Hy vọng ngày mai k bị căng thẳng !
... Chưa j đã buồn vì nhớ rồi đó nha hông ! 🙁 ...